martes, 11 de marzo de 2008

Negra sombra

Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.

Rosalía de Castro
(Follas novas, 1880)


Versión en castellano de Un poema cada día

Cuando pienso que te fuiste,
negra sombra que me asombras,
al pie de mis cabezales
vuelves haciéndome mofa.

Cuando te imagino de ida
en el mismo sol te muestras,
y eres la estrella que brilla,
y eres el viento que sopla.

Si cantan, eres tú que cantas,
si lloran, eres tú que lloras,
y eres el ruido del río,
y eres la noche y la aurora.

En todo estás y eres todo,
para mí y en mí misma moras,
ni me abandonarás nunca,
sombra que siempre me asombras.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...